Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

19. travnja 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 402 143 −14
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 343 471 1 228
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 80 490 −6
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 262 981 1 234
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 19 299 −56
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 19 605 3 124
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 605 3 124
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 727 802 3 720
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 5 403 68
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 718 694 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 3 705 3 653
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 38 967 −927
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 873 599 579
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 635 755 836
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 237 844 −257
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 910 0
9 Ostala imovina 259 135 −1 550
Ukupno imovina 4 707 931 6 105
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 229 377 8 162
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 980 338 −47 972
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 393 906 −2 857
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 586 429 −45 098
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 3 −18
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 6 506 −58
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 416 467 34 054
  5.1 Opća država 285 810 31 932
  5.2 Ostale obveze 130 658 2 123
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 239 646 9 174
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 7 080 1 198
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 916 −743
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 916 −743
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 459 0
10 Ostale obveze 255 634 2 290
11 Računi revalorizacije 397 340 0
12 Kapital i pričuve 107 166 0
Ukupno obveze 4 707 931 6 105