Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

19. april 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 402.143 −14
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 343.471 1.228
  2.1 Terjatve do MDS 80.490 −6
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 262.981 1.234
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 19.299 −56
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 19.605 3.124
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.605 3.124
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 727.802 3.720
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 5.403 68
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 718.694 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 3.705 3.653
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 38.967 −927
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.873.599 579
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.635.755 836
  7.2 Drugi vrednostni papirji 237.844 −257
8 Javni dolg v eurih 23.910 0
9 Druga sredstva 259.135 −1.550
Skupaj sredstva 4.707.931 6.105
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.229.377 8.162
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.980.338 −47.972
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.393.906 −2.857
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 586.429 −45.098
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 −18
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.506 −58
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 416.467 34.054
  5.1 Sektor država 285.810 31.932
  5.2 Druge obveznosti 130.658 2.123
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 239.646 9.174
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.080 1.198
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.916 −743
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.916 −743
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.459 0
10 Druge obveznosti 255.634 2.290
11 Računi prevrednotenja 397.340 0
12 Kapital in rezerve 107.166 0
Skupaj obveznosti 4.707.931 6.105