Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 04 19
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 402 143 −14
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 343 471 1 228
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 490 −6
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 262 981 1 234
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 299 −56
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 605 3 124
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 605 3 124
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 727 802 3 720
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 5 403 68
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 718 694 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 3 705 3 653
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 38 967 −927
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 873 599 579
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 635 755 836
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 237 844 −257
8 Valdžios skola eurais 23 910 0
9 Kitas turtas 259 135 −1 550
Visas turtas 4 707 931 6 105
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 229 377 8 162
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 980 338 −47 972
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 393 906 −2 857
  2.2 Indėlių galimybė 586 429 −45 098
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −18
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 506 −58
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 416 467 34 054
  5.1 Valdžiai 285 810 31 932
  5.2 Kiti įsipareigojimai 130 658 2 123
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 239 646 9 174
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 080 1 198
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 916 −743
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 916 −743
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 459 0
10 Kiti įsipareigojimai 255 634 2 290
11 Perkainojimo sąskaitos 397 340 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 166 0
Visi įsipareigojimai 4 707 931 6 105