Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

19.4.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 402 143 −14
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 343 471 1 228
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 80 490 −6
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 262 981 1 234
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 19 299 −56
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 605 3 124
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 605 3 124
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 727 802 3 720
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 5 403 68
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 718 694 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 3 705 3 653
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 38 967 −927
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 873 599 579
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 635 755 836
  7.2 Muut arvopaperit 237 844 −257
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 910 0
9 Muut saamiset 259 135 −1 550
Vastaavaa yhteensä 4 707 931 6 105
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 229 377 8 162
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 980 338 −47 972
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 393 906 −2 857
  2.2 Talletusmahdollisuus 586 429 −45 098
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 −18
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 506 −58
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 416 467 34 054
  5.1 Julkisyhteisöt 285 810 31 932
  5.2 Muut 130 658 2 123
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 239 646 9 174
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 080 1 198
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 916 −743
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 916 −743
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 459 0
10 Muut velat 255 634 2 290
11 Arvonmuutostilit 397 340 0
12 Pääoma ja rahastot 107 166 0
Vastattavaa yhteensä 4 707 931 6 105