Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

19. dubna 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 402 143 −14
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 343 471 1 228
  2.1 Pohledávky za MMF 80 490 −6
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 262 981 1 234
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 19 299 −56
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 605 3 124
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 605 3 124
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 727 802 3 720
  5.1 Hlavní refinanční operace 5 403 68
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 718 694 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 3 705 3 653
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 38 967 −927
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 873 599 579
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 635 755 836
  7.2 Ostatní cenné papíry 237 844 −257
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 910 0
9 Ostatní aktiva 259 135 −1 550
Aktiva celkem 4 707 931 6 105
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 229 377 8 162
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 980 338 −47 972
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 393 906 −2 857
  2.2 Vkladová facilita 586 429 −45 098
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 −18
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 506 −58
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 416 467 34 054
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 285 810 31 932
  5.2 Ostatní závazky 130 658 2 123
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 239 646 9 174
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 080 1 198
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 916 −743
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 10 916 −743
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 459 0
10 Ostatní závazky 255 634 2 290
11 Účty přecenění 397 340 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 166 0
Pasiva celkem 4 707 931 6 105