Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

19 aprilie 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 402 143 −14
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 343 471 1 228
  2.1 Creanțe asupra FMI 80 490 −6
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 262 981 1 234
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 19 299 −56
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 19 605 3 124
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 19 605 3 124
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 727 802 3 720
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 5 403 68
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 718 694 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 3 705 3 653
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 38 967 −927
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 873 599 579
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 635 755 836
  7.2 Alte titluri de valoare 237 844 −257
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 910 0
9 Alte active 259 135 −1 550
Total active 4 707 931 6 105
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 229 377 8 162
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 980 338 −47 972
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 393 906 −2 857
  2.2 Facilitatea de depozit 586 429 −45 098
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 3 −18
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 6 506 −58
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 416 467 34 054
  5.1 Administrație publică 285 810 31 932
  5.2 Alte pasive 130 658 2 123
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 239 646 9 174
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 7 080 1 198
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 10 916 −743
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 10 916 −743
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 459 0
10 Alte pasive 255 634 2 290
11 Conturi de reevaluare 397 340 0
12 Capital și rezerve 107 166 0
Total pasive 4 707 931 6 105