Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

19. aprill 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 402 143 −14
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 343 471 1 228
  2.1 Nõuded IMFi vastu 80 490 −6
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 262 981 1 234
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 19 299 −56
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 605 3 124
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 605 3 124
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 727 802 3 720
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 5 403 68
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 718 694 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 3 705 3 653
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 38 967 −927
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 873 599 579
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 635 755 836
  7.2 Muud väärtpaberid 237 844 −257
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 910 0
9 Muud varad 259 135 −1 550
Varad kokku 4 707 931 6 105
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 229 377 8 162
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 980 338 −47 972
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 393 906 −2 857
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 586 429 −45 098
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 −18
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 506 −58
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 416 467 34 054
  5.1 Valitsussektor 285 810 31 932
  5.2 Muud kohustused 130 658 2 123
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 239 646 9 174
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 7 080 1 198
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 916 −743
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 916 −743
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 459 0
10 Muud kohustused 255 634 2 290
11 Ümberhindluskontod 397 340 0
12 Kapital ja reservid 107 166 0
Kohustused kokku 4 707 931 6 105