SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

19. april 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 402.143 −14
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 343.471 1.228
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.490 −6
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 262.981 1.234
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 19.299 −56
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.605 3.124
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.605 3.124
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 727.802 3.720
  5.1 Primære markedsoperationer 5.403 68
  5.2 Langfristede markedsoperationer 718.694 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 3.705 3.653
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 38.967 −927
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.873.599 579
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.635.755 836
  7.2 Andre værdipapirer 237.844 −257
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.910 0
9 Andre aktiver 259.135 −1.550
Aktiver i alt 4.707.931 6.105
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.229.377 8.162
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.980.338 −47.972
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.393.906 −2.857
  2.2 Indlånsfacilitet 586.429 −45.098
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 3 −18
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.506 −58
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 416.467 34.054
  5.1 Offentlig forvaltning og service 285.810 31.932
  5.2 Andre forpligtelser 130.658 2.123
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 239.646 9.174
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 7.080 1.198
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 10.916 −743
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.916 −743
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.459 0
10 Andre forpligtelser 255.634 2.290
11 Revalueringskonti 397.340 0
12 Kapital og reserver 107.166 0
Passiver i alt 4.707.931 6.105