Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

15. veljače 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 389 769 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 328 957 770
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 76 869 54
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 252 088 716
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 20 763 −493
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 22 981 2 808
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 22 981 2 808
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 729 274 502
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 5 910 486
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 723 299 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 66 16
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 35 276 1 421
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 895 309 2 640
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 649 520 2 764
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 245 788 −124
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 897 0
9 Ostala imovina 256 561 −1 328
Ukupno imovina 4 702 787 6 321
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 207 860 −432
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 977 144 −47 722
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 342 179 −24 059
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 634 930 −23 663
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 35 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 976 2 332
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 404 964 49 958
  5.1 Opća država 286 120 53 725
  5.2 Ostale obveze 118 844 −3 767
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 291 829 1 243
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 8 028 252
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 365 −569
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 9 365 −569
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 510 0
10 Ostale obveze 256 825 1 268
11 Računi revalorizacije 376 057 0
12 Kapital i pričuve 104 229 −9
Ukupno obveze 4 702 787 6 321