SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

15. februar 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 389.769 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 328.957 770
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 76.869 54
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 252.088 716
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 20.763 −493
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.981 2.808
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.981 2.808
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 729.274 502
  5.1 Primære markedsoperationer 5.910 486
  5.2 Langfristede markedsoperationer 723.299 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 66 16
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 35.276 1.421
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.895.309 2.640
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.649.520 2.764
  7.2 Andre værdipapirer 245.788 −124
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.897 0
9 Andre aktiver 256.561 −1.328
Aktiver i alt 4.702.787 6.321
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.207.860 −432
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.977.144 −47.722
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.342.179 −24.059
  2.2 Indlånsfacilitet 634.930 −23.663
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 35 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.976 2.332
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 404.964 49.958
  5.1 Offentlig forvaltning og service 286.120 53.725
  5.2 Andre forpligtelser 118.844 −3.767
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 291.829 1.243
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 8.028 252
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 9.365 −569
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.365 −569
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.510 0
10 Andre forpligtelser 256.825 1.268
11 Revalueringskonti 376.057 0
12 Kapital og reserver 104.229 −9
Passiver i alt 4.702.787 6.321