Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

15.2.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 389 769 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 328 957 770
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 76 869 54
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 252 088 716
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 763 −493
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 981 2 808
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 981 2 808
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 729 274 502
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 5 910 486
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 723 299 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 66 16
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 276 1 421
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 895 309 2 640
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 649 520 2 764
  7.2 Muut arvopaperit 245 788 −124
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 897 0
9 Muut saamiset 256 561 −1 328
Vastaavaa yhteensä 4 702 787 6 321
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 207 860 −432
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 977 144 −47 722
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 342 179 −24 059
  2.2 Talletusmahdollisuus 634 930 −23 663
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 35 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 976 2 332
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 404 964 49 958
  5.1 Julkisyhteisöt 286 120 53 725
  5.2 Muut 118 844 −3 767
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 291 829 1 243
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 8 028 252
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 365 −569
  8.1 Talletukset ja muut velat 9 365 −569
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 510 0
10 Muut velat 256 825 1 268
11 Arvonmuutostilit 376 057 0
12 Pääoma ja rahastot 104 229 −9
Vastattavaa yhteensä 4 702 787 6 321