Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

15. veebruar 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 389 769 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 328 957 770
  2.1 Nõuded IMFi vastu 76 869 54
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 252 088 716
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 20 763 −493
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 981 2 808
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 981 2 808
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 729 274 502
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 5 910 486
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 723 299 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 66 16
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 276 1 421
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 895 309 2 640
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 649 520 2 764
  7.2 Muud väärtpaberid 245 788 −124
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 897 0
9 Muud varad 256 561 −1 328
Varad kokku 4 702 787 6 321
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 207 860 −432
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 977 144 −47 722
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 342 179 −24 059
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 634 930 −23 663
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 35 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 976 2 332
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 404 964 49 958
  5.1 Valitsussektor 286 120 53 725
  5.2 Muud kohustused 118 844 −3 767
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 291 829 1 243
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 8 028 252
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 365 −569
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 365 −569
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 510 0
10 Muud kohustused 256 825 1 268
11 Ümberhindluskontod 376 057 0
12 Kapital ja reservid 104 229 −9
Kohustused kokku 4 702 787 6 321