Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 02 15
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 389 769 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 328 957 770
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 76 869 54
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 252 088 716
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 763 −493
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 981 2 808
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 981 2 808
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 729 274 502
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 5 910 486
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 723 299 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 66 16
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 276 1 421
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 895 309 2 640
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 649 520 2 764
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 245 788 −124
8 Valdžios skola eurais 23 897 0
9 Kitas turtas 256 561 −1 328
Visas turtas 4 702 787 6 321
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 207 860 −432
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 977 144 −47 722
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 342 179 −24 059
  2.2 Indėlių galimybė 634 930 −23 663
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 35 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 976 2 332
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 404 964 49 958
  5.1 Valdžiai 286 120 53 725
  5.2 Kiti įsipareigojimai 118 844 −3 767
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 291 829 1 243
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 028 252
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 365 −569
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 365 −569
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 510 0
10 Kiti įsipareigojimai 256 825 1 268
11 Perkainojimo sąskaitos 376 057 0
12 Kapitalas ir rezervai 104 229 −9
Visi įsipareigojimai 4 702 787 6 321