Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

15 februarie 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 389 769 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 328 957 770
  2.1 Creanțe asupra FMI 76 869 54
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 252 088 716
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 20 763 −493
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 22 981 2 808
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 22 981 2 808
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 729 274 502
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 5 910 486
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 723 299 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 66 16
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 35 276 1 421
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 895 309 2 640
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 649 520 2 764
  7.2 Alte titluri de valoare 245 788 −124
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 897 0
9 Alte active 256 561 −1 328
Total active 4 702 787 6 321
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 207 860 −432
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 977 144 −47 722
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 342 179 −24 059
  2.2 Facilitatea de depozit 634 930 −23 663
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 35 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 9 976 2 332
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 404 964 49 958
  5.1 Administrație publică 286 120 53 725
  5.2 Alte pasive 118 844 −3 767
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 291 829 1 243
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 8 028 252
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 9 365 −569
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 9 365 −569
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 510 0
10 Alte pasive 256 825 1 268
11 Conturi de reevaluare 376 057 0
12 Capital și rezerve 104 229 −9
Total pasive 4 702 787 6 321