Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

15. února 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 389 769 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 328 957 770
  2.1 Pohledávky za MMF 76 869 54
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 252 088 716
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 763 −493
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 981 2 808
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 981 2 808
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 729 274 502
  5.1 Hlavní refinanční operace 5 910 486
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 723 299 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 66 16
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 276 1 421
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 895 309 2 640
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 649 520 2 764
  7.2 Ostatní cenné papíry 245 788 −124
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 897 0
9 Ostatní aktiva 256 561 −1 328
Aktiva celkem 4 702 787 6 321
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 207 860 −432
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 977 144 −47 722
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 342 179 −24 059
  2.2 Vkladová facilita 634 930 −23 663
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 35 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 976 2 332
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 404 964 49 958
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 286 120 53 725
  5.2 Ostatní závazky 118 844 −3 767
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 291 829 1 243
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 8 028 252
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 365 −569
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 9 365 −569
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 510 0
10 Ostatní závazky 256 825 1 268
11 Účty přecenění 376 057 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 104 229 −9
Pasiva celkem 4 702 787 6 321