Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

1. prosinca 2017.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 379 045 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 299 859 1 536
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 72 341 96
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 227 518 1 440
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 32 853 −159
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 16 009 214
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 009 214
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 768 934 1 825
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 4 994 2 018
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 763 698 −16
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 243 −177
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 50 674 −4 881
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 627 250 13 284
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 347 324 13 974
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 279 926 −690
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 058 0
9 Ostala imovina 241 108 1 496
Ukupno imovina 4 440 791 13 317
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 146 688 6 691
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 034 814 61 964
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 339 954 69 547
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 694 850 −7 584
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 10 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 6 503 −24
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 292 862 −67 296
  5.1 Opća država 170 323 −61 707
  5.2 Ostale obveze 122 538 −5 589
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 185 470 15 303
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 184 495
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 427 216
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 427 216
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 649 0
10 Ostale obveze 230 949 −4 033
11 Računi revalorizacije 364 946 0
12 Kapital i pričuve 102 298 0
Ukupno obveze 4 440 791 13 317