Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

1 decembrie 2017
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 379 045 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 299 859 1 536
  2.1 Creanțe asupra FMI 72 341 96
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 227 518 1 440
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 32 853 −159
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 16 009 214
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 16 009 214
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 768 934 1 825
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 4 994 2 018
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 763 698 −16
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 243 −177
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 50 674 −4 881
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 627 250 13 284
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 347 324 13 974
  7.2 Alte titluri de valoare 279 926 −690
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 25 058 0
9 Alte active 241 108 1 496
Total active 4 440 791 13 317
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 146 688 6 691
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 034 814 61 964
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 339 954 69 547
  2.2 Facilitatea de depozit 694 850 −7 584
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 10 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 6 503 −24
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 292 862 −67 296
  5.1 Administrație publică 170 323 −61 707
  5.2 Alte pasive 122 538 −5 589
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 185 470 15 303
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 9 184 495
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 11 427 216
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 11 427 216
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 55 649 0
10 Alte pasive 230 949 −4 033
11 Conturi de reevaluare 364 946 0
12 Capital și rezerve 102 298 0
Total pasive 4 440 791 13 317