SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

1. december 2017
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 379.045 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 299.859 1.536
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 72.341 96
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 227.518 1.440
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 32.853 −159
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.009 214
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.009 214
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 768.934 1.825
  5.1 Primære markedsoperationer 4.994 2.018
  5.2 Langfristede markedsoperationer 763.698 −16
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 243 −177
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 50.674 −4.881
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.627.250 13.284
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.347.324 13.974
  7.2 Andre værdipapirer 279.926 −690
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.058 0
9 Andre aktiver 241.108 1.496
Aktiver i alt 4.440.791 13.317
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.146.688 6.691
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.034.814 61.964
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.339.954 69.547
  2.2 Indlånsfacilitet 694.850 −7.584
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 10 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.503 −24
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 292.862 −67.296
  5.1 Offentlig forvaltning og service 170.323 −61.707
  5.2 Andre forpligtelser 122.538 −5.589
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 185.470 15.303
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 9.184 495
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 11.427 216
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.427 216
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.649 0
10 Andre forpligtelser 230.949 −4.033
11 Revalueringskonti 364.946 0
12 Kapital og reserver 102.298 0
Passiver i alt 4.440.791 13.317