Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2017 12 01
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 379 045 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 299 859 1 536
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 72 341 96
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 227 518 1 440
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 853 −159
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 009 214
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 009 214
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 768 934 1 825
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 4 994 2 018
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 763 698 −16
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 243 −177
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 50 674 −4 881
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 627 250 13 284
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 347 324 13 974
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 279 926 −690
8 Valdžios skola eurais 25 058 0
9 Kitas turtas 241 108 1 496
Visas turtas 4 440 791 13 317
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 146 688 6 691
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 034 814 61 964
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 339 954 69 547
  2.2 Indėlių galimybė 694 850 −7 584
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 10 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 503 −24
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 292 862 −67 296
  5.1 Valdžiai 170 323 −61 707
  5.2 Kiti įsipareigojimai 122 538 −5 589
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 185 470 15 303
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 184 495
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 427 216
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 427 216
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 649 0
10 Kiti įsipareigojimai 230 949 −4 033
11 Perkainojimo sąskaitos 364 946 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 298 0
Visi įsipareigojimai 4 440 791 13 317