Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

1.12.2017
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 379 045 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 299 859 1 536
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 72 341 96
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 227 518 1 440
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 853 −159
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 009 214
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 009 214
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 768 934 1 825
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 4 994 2 018
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 763 698 −16
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 243 −177
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 50 674 −4 881
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 627 250 13 284
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 347 324 13 974
  7.2 Muut arvopaperit 279 926 −690
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 058 0
9 Muut saamiset 241 108 1 496
Vastaavaa yhteensä 4 440 791 13 317
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 146 688 6 691
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 034 814 61 964
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 339 954 69 547
  2.2 Talletusmahdollisuus 694 850 −7 584
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 10 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 503 −24
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 292 862 −67 296
  5.1 Julkisyhteisöt 170 323 −61 707
  5.2 Muut 122 538 −5 589
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 185 470 15 303
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 9 184 495
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 427 216
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 427 216
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 55 649 0
10 Muut velat 230 949 −4 033
11 Arvonmuutostilit 364 946 0
12 Pääoma ja rahastot 102 298 0
Vastattavaa yhteensä 4 440 791 13 317