Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

1. december 2017
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 379.045 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 299.859 1.536
  2.1 Terjatve do MDS 72.341 96
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 227.518 1.440
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 32.853 −159
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.009 214
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.009 214
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 768.934 1.825
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 4.994 2.018
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 763.698 −16
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 243 −177
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 50.674 −4.881
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.627.250 13.284
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.347.324 13.974
  7.2 Drugi vrednostni papirji 279.926 −690
8 Javni dolg v eurih 25.058 0
9 Druga sredstva 241.108 1.496
Skupaj sredstva 4.440.791 13.317
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.146.688 6.691
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.034.814 61.964
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.339.954 69.547
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 694.850 −7.584
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 10 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.503 −24
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 292.862 −67.296
  5.1 Sektor država 170.323 −61.707
  5.2 Druge obveznosti 122.538 −5.589
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 185.470 15.303
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.184 495
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.427 216
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.427 216
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.649 0
10 Druge obveznosti 230.949 −4.033
11 Računi prevrednotenja 364.946 0
12 Kapital in rezerve 102.298 0
Skupaj obveznosti 4.440.791 13.317