Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

1. detsember 2017
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 379 045 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 299 859 1 536
  2.1 Nõuded IMFi vastu 72 341 96
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 227 518 1 440
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 853 −159
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 009 214
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 009 214
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 768 934 1 825
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 4 994 2 018
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 763 698 −16
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 243 −177
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 50 674 −4 881
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 627 250 13 284
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 347 324 13 974
  7.2 Muud väärtpaberid 279 926 −690
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 058 0
9 Muud varad 241 108 1 496
Varad kokku 4 440 791 13 317
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 146 688 6 691
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 034 814 61 964
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 339 954 69 547
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 694 850 −7 584
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 10 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 503 −24
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 292 862 −67 296
  5.1 Valitsussektor 170 323 −61 707
  5.2 Muud kohustused 122 538 −5 589
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 185 470 15 303
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 9 184 495
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 427 216
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 427 216
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 649 0
10 Muud kohustused 230 949 −4 033
11 Ümberhindluskontod 364 946 0
12 Kapital ja reservid 102 298 0
Kohustused kokku 4 440 791 13 317