Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

1. prosince 2017
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 379 045 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 299 859 1 536
  2.1 Pohledávky za MMF 72 341 96
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 227 518 1 440
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 853 −159
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 009 214
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 009 214
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 768 934 1 825
  5.1 Hlavní refinanční operace 4 994 2 018
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 763 698 −16
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 243 −177
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 50 674 −4 881
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 627 250 13 284
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 347 324 13 974
  7.2 Ostatní cenné papíry 279 926 −690
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 058 0
9 Ostatní aktiva 241 108 1 496
Aktiva celkem 4 440 791 13 317
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 146 688 6 691
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 034 814 61 964
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 339 954 69 547
  2.2 Vkladová facilita 694 850 −7 584
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 10 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 503 −24
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 292 862 −67 296
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 170 323 −61 707
  5.2 Ostatní závazky 122 538 −5 589
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 185 470 15 303
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 9 184 495
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 427 216
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 11 427 216
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 649 0
10 Ostatní závazky 230 949 −4 033
11 Účty přecenění 364 946 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 102 298 0
Pasiva celkem 4 440 791 13 317