Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 24. srpnja 2015.

28. srpnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 24. srpnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 1,9 mlrd. EUR na 262,1 mlrd. EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidjeti dolje).

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
23. srpnja 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 658 mil. USD 358 mil. USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,5 mlrd. EUR na 360,5 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,1 mlrd. EUR na 1.052,4 mrld. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 45,9 mlrd. EUR na 120,3 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 1,3 mlrd. EUR na 425,3 mlrd. EUR. U srijedu, 22. srpnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 75,5 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 75,2 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,3 mlrd. EUR (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 117,1 mlrd. EUR (u odnosu na 118,6 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 9,5 mlrd. EUR na 514,7 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 24. srpnja 2015. Razlika u odnosu na 17. srpnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 17. srpnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 22,5 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,8 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 101,7 mlrd. EUR +1,5 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 9,5 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 237,9 mlrd. EUR +10,3 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 132,3 mlrd. EUR –2,1 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 27,9 mlrd. EUR na 386,5 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 364 458 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 289 356 −1 292
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 78 408 −2 050
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 210 948 758
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 40 013 −23
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 293 −18
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 293 −18
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 542 575 −170
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 75 150 −387
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 467 096 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 329 217
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 139 668 267
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 875 187 8 970
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 514 659 9 481
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 360 528 −511
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 173 −470
9 Ostala imovina 227 435 −1 077
Ukupno imovina 2 525 159 6 187
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 052 396 −65
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 503 815 −29 364
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 386 528 −27 902
  2.2 Novčani depoziti 117 148 −1 440
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 139 −23
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 267 98
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 181 382 36 388
  5.1 Opća država 120 320 45 911
  5.2 Ostale obveze 61 062 −9 522
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 37 962 −2 200
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 520 212
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 312 374
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 312 374
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 456 0
10 Ostale obveze 211 233 743
11 Računi revalorizacije 367 423 0
12 Kapital i pričuve 98 393 0
Ukupno obveze 2 525 159 6 187
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije