Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 24.7.2015

28.7.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 24.7.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 1,9 miljardilla eurolla 262,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
23.7.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 658 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 358 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,5 miljardilla eurolla 360,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,1 miljardilla eurolla 1 052,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 45,9 miljardilla eurolla 120,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 425,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 22.7.2015 erääntyi 75,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 75,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 117,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 118,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 9,5 miljardilla eurolla 514,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 24.7.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 22,5 miljardia euroa - -0,3 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,8 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 101,7 miljardia euroa +1,5 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 9,5 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapaperien osto-ohjelma 237,9 miljardia euroa +10,3 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 132,3 miljardia euroa - -2,1 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 27,9 miljardilla eurolla 386,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 364 458 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 289 356 −1 292
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 408 −2 050
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 210 948 758
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 40 013 −23
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 293 −18
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 293 −18
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 542 575 −170
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 75 150 −387
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 467 096 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 329 217
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 139 668 267
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 875 187 8 970
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 514 659 9 481
  7.2 Muut arvopaperit 360 528 −511
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 173 −470
9 Muut saamiset 227 435 −1 077
Vastaavaa yhteensä 2 525 159 6 187
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 052 396 −65
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 503 815 −29 364
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 386 528 −27 902
  2.2 Talletusmahdollisuus 117 148 −1 440
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 139 −23
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 267 98
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 181 382 36 388
  5.1 Julkisyhteisöt 120 320 45 911
  5.2 Muut 61 062 −9 522
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 37 962 −2 200
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 520 212
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 312 374
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 312 374
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 456 0
10 Muut velat 211 233 743
11 Arvonmuutostilit 367 423 0
12 Pääoma ja rahastot 98 393 0
Vastattavaa yhteensä 2 525 159 6 187
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle