Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. július 24.

2015. július 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. július 24-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 1,9 milliárd euróval csökkent, 262,1 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. július 23.  7 napos, USA-dollár alapú likviditásnyújtó penziós ügyletek 658 millió USD 358 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval, 360,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,1 milliárd euróval, 1052,4 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 45,9 milliárd euróval, 120,3 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 1,3 milliárd euróval, 425,3 milliárd euróra emelkedett. 2015. július 22-én, szerdán lejárt egy 75,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 75,2 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,3 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 117,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 118,6 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 9,5 milliárd euróval 514,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tételnek a különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. július 24-én Változás 2015. július 17-hez képest – vétel Változás 2015. július 17-hez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 22,5 milliárd EUR - - 0,3 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 10,8 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 101,7 milliárd EUR + 1,5 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 9,5 milliárd EUR + 0,1 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 237,9 milliárd EUR + 10,3 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 132,3 milliárd EUR - - 2,1 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 27,9 milliárd euróval 386,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 364 458 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 289 356 −1 292
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 408 −2 050
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 210 948 758
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 40 013 −23
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 293 −18
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 293 −18
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 542 575 −170
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 75 150 −387
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 467 096 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 329 217
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 139 668 267
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 875 187 8 970
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 514 659 9 481
  7.2 Egyéb értékpapírok 360 528 −511
8 Euróban denominált államadósság 25 173 −470
9 Egyéb eszközök 227 435 −1 077
Eszközök összesen 2 525 159 6 187
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 052 396 −65
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 503 815 −29 364
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 386 528 −27 902
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 117 148 −1 440
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 139 −23
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 267 98
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 181 382 36 388
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 120 320 45 911
  5.2 Egyéb kötelezettségek 61 062 −9 522
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 37 962 −2 200
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 520 212
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 312 374
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 312 374
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 456 0
10 Egyéb kötelezettségek 211 233 743
11 Átértékelési számlák 367 423 0
12 Saját tőke 98 393 0
Források összesen 2 525 159 6 187
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok