Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 24 iulie 2015

28 iulie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 24 iulie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o reducere de 1,9 miliarde EUR, până la 262,1 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu, precum și a operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
23 iulie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 658 de milioane USD 358 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au scăzut cu 0,5 miliarde EUR, până la 360,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o diminuare de 0,1 miliarde EUR, până la 1 052,4 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 45,9 miliarde EUR, până la 120,3 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 1,3 miliarde EUR, până la 425,3 miliarde EUR. Miercuri, 22 iulie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 75,5 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 75,2 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 117,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 118,6 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 9,5 miliarde EUR, până la 514,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 24 iulie 2015 Modificări față de 17 iulie 2015 – achiziții Modificări față de 17 iulie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 22,5 miliarde EUR - -0,3 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,8 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 101,7 miliarde EUR +1,5 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 9,5 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 237,9 miliarde EUR +10,3 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 132,3 miliarde EUR - -2,1 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 27,9 miliarde EUR, până la 386,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 364 458 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 289 356 −1 292
  2.1 Creanţe asupra FMI 78 408 −2 050
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 210 948 758
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 40 013 −23
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 293 −18
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 293 −18
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 542 575 −170
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 75 150 −387
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 467 096 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 329 217
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 139 668 267
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 875 187 8 970
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 514 659 9 481
  7.2 Alte titluri 360 528 −511
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 173 −470
9 Alte active 227 435 −1 077
Total active 2 525 159 6 187
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 052 396 −65
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 503 815 −29 364
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 386 528 −27 902
  2.2 Facilitatea de depozit 117 148 −1 440
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 139 −23
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 267 98
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 181 382 36 388
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 120 320 45 911
  5.2 Alte angajamente 61 062 −9 522
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 37 962 −2 200
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 520 212
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 312 374
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 312 374
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 456 0
10 Alte pasive 211 233 743
11 Conturi de reevaluare 367 423 0
12 Capital şi rezerve 98 393 0
Total pasive 2 525 159 6 187
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media