Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 24. juuli 2015

28. juuli 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

24. juulil 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 1,9 miljardi euro võrra 262,1 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
23. juuli 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 658 miljonit USA dollarit 358 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 360,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,1 miljardi euro võrra 1052,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 45,9 miljardi euro võrra 120,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 1,3 miljardi euro võrra 425,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 22. juulil 2015 möödus 75,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 75,2 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 117,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 118,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 9,5 miljardi euro võrra 514,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 24. juuli 2015 Erinevus võrreldes 17. juuliga 2015 – ost Erinevus võrreldes 17. juuliga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 22,5 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 101,7 miljardit eurot +1,5 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 9,5 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 237,9 miljardit eurot +10,3 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 132,3 miljardit eurot –2,1 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 27,9 miljardi euro võrra 386,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 364 458 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 289 356 −1 292
  2.1 Nõuded RVFle 78 408 −2 050
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 210 948 758
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 40 013 −23
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 293 −18
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 293 −18
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 542 575 −170
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 75 150 −387
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 467 096 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 329 217
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 139 668 267
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 875 187 8 970
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 514 659 9 481
  7.2 Muud väärtpaberid 360 528 −511
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 173 −470
9 Muud varad 227 435 −1 077
Varad kokku 2 525 159 6 187
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 052 396 −65
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 503 815 −29 364
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 386 528 −27 902
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 117 148 −1 440
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 139 −23
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 267 98
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 181 382 36 388
  5.1 Valitsussektor 120 320 45 911
  5.2 Muud kohustused 61 062 −9 522
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 37 962 −2 200
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 520 212
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 312 374
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 312 374
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 456 0
10 Muud kohustused 211 233 743
11 Ümberhindluskontod 367 423 0
12 Kapital ja reservid 98 393 0
Kohustused kokku 2 525 159 6 187
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid