Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 6. ožujka 2015.

10. ožujka 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 6. ožujka 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 1,2 milijarde EUR na 247,6 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,7 milijarda EUR na 376,7 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 2,8 milijarda EUR na 1.009,7 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 3,8 milijarda EUR na 56,2 milijarde EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 28,2 milijarde EUR na 423,4 milijarde EUR. U srijedu, 4. ožujka 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 165,4 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 147,8 milijarda EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,3 milijarde EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 47,5 milijarda EUR (u odnosu na 37,1 milijardu EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 3,0 milijarda EUR na 237,1 milijardu EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 6. ožujka 2015. Razlika u odnosu na 27. veljače 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 27. veljače 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 26,5 mlrd. EUR - 0,1 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 11,9 mlrd. EUR - 0,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 54,2 mlrd. EUR 3,0 mlrd. EUR -
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 3,6 mlrd. EUR 0,2 mlrd. EUR -
Program za tržišta vrijednosnih papira 140,9 mlrd. EUR - -

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 28,4 milijarde EUR na 206,6 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 343 867 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 277 351 −1 188
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 477 77
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 197 874 −1 265
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 35 092 2 049
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 22 872 849
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 22 872 849
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 470 860 −17 798
5.1 Glavne operacije refinanciranja 147 853 −17 499
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 322 959 0
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 42 −284
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 6 −16
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 121 414 −3 455
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 613 881 2 296
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 237 136 2 960
7.2 Ostali vrijednosni papiri 376 745 −664
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 665 0
9 Ostala imovina 222 816 −3 770
Ukupno imovina 2 134 819 −21 018
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 009 730 2 768
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 254 023 −18 009
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 206 561 −28 404
2.2 Novčani depoziti 47 462 10 395
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 287 −17
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 101 497 4 123
5.1 Opća država 56 237 3 849
5.2 Ostale obveze 45 261 274
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 57 500 −4 979
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 066 −131
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 353 −254
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 353 −254
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 374 0
10 Ostale obveze 215 617 −4 527
11 Računi revalorizacije 330 898 0
12 Kapital i pričuve 95 473 9
Ukupno obveze 2 134 819 −21 018
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije