Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. március 6.

2015. március 10.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. március 6-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1,2 milliárd euróval nőtt, 247,6 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,7 milliárd euróval, 376,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,8 milliárd euróval, 1009,7 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 3,8 milliárd euróval 56,2 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 28,2 milliárd euróval csökkent, 423,4 milliárd euróra. 2015. március 4-én, szerdán lejárt egy 165,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 147,8 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 47,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 37,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 3,0 milliárd euróval 237,1 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. március 6-án Különbség 2015. február 27-hez képest – vétel Különbség 2015. február 27-hez képest – visszaváltás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 26,5 milliárd EUR - 0,1 milliárd EUR
2. fedezettkötvény-vásárlási program 11,9 milliárd EUR - 0,1 milliárd EUR
3. fedezettkötvény-vásárlási program 54,2 milliárd EUR 3,0 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 3,6 milliárd EUR 0,2 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 140,9 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 28,4 milliárd euróval, 206,6 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 343 867 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 277 351 −1 188
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 477 77
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 197 874 −1 265
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 35 092 2 049
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 22 872 849
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 22 872 849
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 470 860 −17 798
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 147 853 −17 499
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 322 959 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 42 −284
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 6 −16
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 121 414 −3 455
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 613 881 2 296
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 237 136 2 960
7.2 Egyéb értékpapírok 376 745 −664
8 Euróban denominált államadósság 26 665 0
9 Egyéb eszközök 222 816 −3 770
Eszközök összesen 2 134 819 −21 018
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 009 730 2 768
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 254 023 −18 009
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 206 561 −28 404
2.2 Betéti rendelkezésre állás 47 462 10 395
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 287 −17
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 101 497 4 123
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 56 237 3 849
5.2 Egyéb kötelezettségek 45 261 274
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 57 500 −4 979
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 066 −131
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 353 −254
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 353 −254
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 374 0
10 Egyéb kötelezettségek 215 617 −4 527
11 Átértékelési számlák 330 898 0
12 Saját tőke 95 473 9
Források összesen 2 134 819 −21 018
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok