Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. kovo 6 d.

2015 m. kovo 10 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. kovo 6 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 247,6 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 376,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 1.009,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,8 mlrd. eurų – iki 56,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 28,2 mlrd. eurų – iki 423,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. kovo 4 d., baigėsi 165,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 147,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 47,5 mlrd. eurų (palyginti su 37,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 3,0 mlrd. eurų – iki 237,1 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. kovo 6 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. vasario 27 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. vasario 27 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 26,5 mlrd. eurų 0,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 11,9 mlrd. eurų 0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 54,2 mlrd. eurų 3,0 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 3,6 mlrd. eurų 0,2 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 140,9 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 28,4 mlrd. eurų – iki 206,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 343 867 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 277 351 −1 188
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 477 77
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 197 874 −1 265
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 35 092 2 049
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 872 849
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 872 849
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 470 860 −17 798
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 147 853 −17 499
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 322 959 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 42 −284
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 −16
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 121 414 −3 455
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 613 881 2 296
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 237 136 2 960
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 376 745 −664
8 Valdžios skola eurais 26 665 0
9 Kitas turtas 222 816 −3 770
Visas turtas 2 134 819 −21 018
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 009 730 2 768
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 254 023 −18 009
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 206 561 −28 404
2.2 Indėlių galimybė 47 462 10 395
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 287 −17
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 101 497 4 123
5.1 Valdžiai 56 237 3 849
5.2 Kiti įsipareigojimai 45 261 274
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 57 500 −4 979
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 066 −131
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 353 −254
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 353 −254
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 374 0
10 Kiti įsipareigojimai 215 617 −4 527
11 Perkainojimo sąskaitos 330 898 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 473 9
Visi įsipareigojimai 2 134 819 −21 018
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai