Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 6. märts 2015

10. märts 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

6. märtsil 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1,2 miljardi euro võrra 247,6 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,7 miljardi euro võrra 376,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 2,8 miljardi euro võrra 1009,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 3,8 miljardi euro võrra 56,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 28,2 miljardi euro võrra 423,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 4. märtsil 2015 möödus 165,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 147,8 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 47,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 37,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 3,0 miljardi euro võrra 237,1 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 6. märts 2015 Erinevus võrreldes 27. veebruariga 2015 – ost Erinevus võrreldes 27. veebruariga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 26,5 miljardit eurot 0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 11,9 miljardit eurot 0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 54,2 miljardit eurot 3,0 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 3,6 miljardit eurot 0,2 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 140,9 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 28,4 miljardi euro võrra 206,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 343 867 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 277 351 −1 188
2.1 Nõuded RVFle 79 477 77
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 197 874 −1 265
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 35 092 2 049
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 872 849
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 872 849
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 470 860 −17 798
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 147 853 −17 499
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 322 959 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 42 −284
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 6 −16
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 121 414 −3 455
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 613 881 2 296
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 237 136 2 960
7.2 Muud väärtpaberid 376 745 −664
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 665 0
9 Muud varad 222 816 −3 770
Varad kokku 2 134 819 −21 018
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 009 730 2 768
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 254 023 −18 009
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 206 561 −28 404
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 47 462 10 395
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 287 −17
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 101 497 4 123
5.1 Valitsussektor 56 237 3 849
5.2 Muud kohustused 45 261 274
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 57 500 −4 979
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 066 −131
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 353 −254
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 353 −254
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 374 0
10 Muud kohustused 215 617 −4 527
11 Ümberhindluskontod 330 898 0
12 Kapital ja reservid 95 473 9
Kohustused kokku 2 134 819 −21 018
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid