Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 6 martie 2015

10 martie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 6 martie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 1,2 miliarde EUR, până la 247,6 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o scădere de 0,7 miliarde EUR, până la 376,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au sporit cu 2,8 miliarde EUR, până la 1 009,7 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 3,8 miliarde EUR, până la 56,2 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 28,2 miliarde EUR, până la 423,4 miliarde EUR. Miercuri, 4 martie 2015, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 165,4 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 147,8 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (față de 0,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 47,5 miliarde EUR (față de 37,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 3,0 miliarde EUR, până la 237,1 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 6 martie 2015 Modificări față de 27 februarie 2015 – achiziții Modificări față de 27 februarie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 26,5 miliarde EUR - 0,1 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,9 miliarde EUR - 0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 54,2 miliarde EUR 3,0 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 3,6 miliarde EUR 0,2 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 140,9 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 28,4 miliarde EUR, până la 206,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 343 867 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 277 351 −1 188
2.1 Creanţe asupra FMI 79 477 77
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 197 874 −1 265
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 35 092 2 049
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 22 872 849
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 22 872 849
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 470 860 −17 798
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 147 853 −17 499
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 322 959 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 42 −284
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 6 −16
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 121 414 −3 455
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 613 881 2 296
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 237 136 2 960
7.2 Alte titluri 376 745 −664
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 665 0
9 Alte active 222 816 −3 770
Total active 2 134 819 −21 018
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 009 730 2 768
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 254 023 −18 009
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 206 561 −28 404
2.2 Facilitatea de depozit 47 462 10 395
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 287 −17
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 101 497 4 123
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 56 237 3 849
5.2 Alte angajamente 45 261 274
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 57 500 −4 979
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 066 −131
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 353 −254
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 353 −254
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 374 0
10 Alte pasive 215 617 −4 527
11 Conturi de reevaluare 330 898 0
12 Capital şi rezerve 95 473 9
Total pasive 2 134 819 −21 018
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media