Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 6.3.2015

10.3.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 6.3.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,2 miljardilla eurolla 247,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,7 miljardilla eurolla 376,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,8 miljardilla eurolla 1 009,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 3,8 miljardilla eurolla 56,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 28,2 miljardilla eurolla 423,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 4.3.2015 erääntyi 165,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 147,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 47,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 37,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 3,0 miljardilla eurolla 237,1 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 6.3.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 26,5 miljardia euroa - 0,1 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,9 miljardia euroa - 0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 54,2 miljardia euroa 3,0 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 3,6 miljardia euroa 0,2 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 140,9 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 28,4 miljardilla eurolla 206,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 343 867 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 277 351 −1 188
2.1 Saamiset IMF:ltä 79 477 77
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 197 874 −1 265
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 35 092 2 049
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 872 849
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 872 849
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 470 860 −17 798
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 147 853 −17 499
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 322 959 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 42 −284
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 6 −16
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 121 414 −3 455
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 613 881 2 296
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 237 136 2 960
7.2 Muut arvopaperit 376 745 −664
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 665 0
9 Muut saamiset 222 816 −3 770
Vastaavaa yhteensä 2 134 819 −21 018
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 009 730 2 768
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 254 023 −18 009
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 206 561 −28 404
2.2 Talletusmahdollisuus 47 462 10 395
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 287 −17
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 101 497 4 123
5.1 Julkisyhteisöt 56 237 3 849
5.2 Muut 45 261 274
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 57 500 −4 979
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 066 −131
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 353 −254
8.1 Talletukset ja muut velat 6 353 −254
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 374 0
10 Muut velat 215 617 −4 527
11 Arvonmuutostilit 330 898 0
12 Pääoma ja rahastot 95 473 9
Vastattavaa yhteensä 2 134 819 −21 018
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle