Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 octombrie 2009

7 octombrie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 2 octombrie 2009, creşterea de 6 256,3 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat în principal ajustărilor din reevaluările trimestriale, precum şi vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2009).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 6,1 miliarde EUR, până la 183,1 miliarde EUR. Modificarea s-a datorat efectelor ajustărilor din reevaluările trimestriale, operaţiunilor cu clientela şi celor de portofoliu, precum şi operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
30 septembrie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 12 miliarde CHF 9,9 miliarde CHF
1 octombrie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 40 miliarde USD 34,1 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 0,4 miliarde EUR, până la 305,2 miliarde EUR, în principal pe seama reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 4,8 miliarde EUR, până la 770,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 4,2 miliarde EUR, până la 140,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 19,4 miliarde EUR, până la 583,7 miliarde EUR. Miercuri, 30 septembrie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 85 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 66,8 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 1 octombrie 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen lung cu scadenţa la trei luni, în valoare de 6,4 miliarde EUR, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 2,8 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 75,2 miliarde EUR, cu scadenţa la un an, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 150,6 miliarde EUR (faţă de 116,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

În săptămâna încheiată la 2 octombrie 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au sporit cu 1,3 miliarde EUR, până la 15,6 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a cunoscut o majorare de 28,5 miliarde EUR, până la 218,3 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deţinerile de titluri şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 2 octombrie 2009 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară ca urmare a reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 683,774 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,4643/EUR

JPY: 131,07/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,0813 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 238 169 −15 6 271
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 194 400 282 −2 191
2.1 Creanţe asupra FMI 62 858 52 −780
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 131 542 230 −1 411
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 52 323 −4 130 −1 642
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 141 21 112
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 141 21 112
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 734 324 53 276 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 66 767 −18 237 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 667 440 71 577 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 91 −50 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 26 −15 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 24 675 −1 680 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 320 756 1 135 556
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 15 579 1 348 −8
7.2 Alte titluri 305 177 −213 564
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 204 0 −26
9 Alte active 228 574 −640 2 995
Total active 1 844 567 48 249 6 075
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 770 946 4 807 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 368 906 62 375 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 218 307 28 529 0
2.2 Facilitatea de depozit 150 597 33 845 0
2.3 Depozite pe termen fix 0 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 158 4 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 151 750 −8 994 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 140 836 −4 198 0
5.2 Alte angajamente 10 913 −4 796 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 76 339 −9 376 0
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 865 1 015 −180
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 841 −1 531 −340
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 841 −1 531 −340
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 50 906 0 −575
10 Alte pasive 147 644 −50 2 715
11 Conturi de reevaluare 192 254 0 4 457
12 Capital şi rezerve 72 958 0 −1
Total pasive 1 844 567 48 249 6 075
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media