Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. október 2.

2009. október 7.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. október 2-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 6256,3 millió eurós csökkenésének hátterében jórészt a negyedéves átértékelési kiigazítás, valamint az eurorendszer egy nemzeti központi bankja által (a 2009. szeptember 27-én életbe lépő, központi banki aranymegállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7.,8.,és 9. tétel egyenlege) 6,1milliárd euróval csökkent, 183,1milliárd euróra. A változás a negyedéves átértékelési kiigazítások, az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban végzett likviditásbővítő műveletek hatásának tudható be.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. szeptember 30. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 12 milliárd CHF 9,9 milliárd CHF
2009. október 1. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 40 milliárd USD 34,1 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,4 milliárd euróval 305,2 milliárd euróra emelkedett, aminek oka elsősorban a negyedév végi kiigazítás volt. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,8 milliárd euróval nőtt, 770,9 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,2 milliárd euróval csökkent, 140,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 19,4 milliárd euróval 583,7 milliárd euróra emelkedett. 2009. szeptember 30-án, szerdán lejárt egy 85 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 66,8 milliárd euro értékben. 2009. október 1-jén, csütörtökön lejárt egy 6,4 milliárd eurós, háromhavi lejáratú hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 2,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon még egy 75,2 milliárd euro értékű hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet is elszámoltak, amelynek lejárata egy év volt.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (amely hozzávetőleg megegyezett a múlt hetivel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 150,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 116,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. október 2-ával végződő héten 1,3 milliárd euróval, 15,6 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 28,5 milliárd euróval 218,3 milliárd euróra emelkedett.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2009. október 2-án a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany:  683,774 EUR/finom uncia

USD: 1,4643 USD/EUR

JPY: 131,07 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,0813 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 238 169 −15 6 271
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 194 400 282 −2 191
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 62 858 52 −780
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 542 230 −1 411
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 52 323 −4 130 −1 642
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 141 21 112
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 141 21 112
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 734 324 53 276 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 66 767 −18 237 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 667 440 71 577 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 91 −50 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 26 −15 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 24 675 −1 680 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 320 756 1 135 556
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 15 579 1 348 −8
7.2 Egyéb értékpapírok 305 177 −213 564
8 Euróban denominált államadósság 36 204 0 −26
9 Egyéb eszközök 228 574 −640 2 995
Eszközök összesen 1 844 567 48 249 6 075
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 770 946 4 807 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 368 906 62 375 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 218 307 28 529 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 150 597 33 845 0
2.3 Lekötött betétek 0 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 158 4 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 151 750 −8 994 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 140 836 −4 198 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 913 −4 796 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 76 339 −9 376 0
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 865 1 015 −180
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 841 −1 531 −340
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 841 −1 531 −340
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 50 906 0 −575
10 Egyéb kötelezettségek 147 644 −50 2 715
11 Átértékelési számlák 192 254 0 4 457
12 Saját tőke 72 958 0 −1
Források összesen 1 844 567 48 249 6 075
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok