Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2.10.2009

7.10.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 2.10.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä suureni 6 256,3 miljoonalla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta ja erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2009 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 6,1 miljardilla eurolla 183,1 miljardiin euroon neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen, asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
30.9.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 12 miljardia Sveitsin frangia 9,9 miljardia Sveitsin frangia
1.10.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 40 miljardia Yhdysvaltain dollaria 34,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 305,2 miljardiin euroon pääasiassa vuosineljänneksen lopun arvonmuutosten vaikutuksesta. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 4,8 miljardilla eurolla 770,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 4,2 miljardilla eurolla 140,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 19,4 miljardilla eurolla 583,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 30.9.2009 erääntyi 85 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 66,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 1.10.2009 erääntyi 6,4 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kolme kuukautta, ja samalla suoritettiin uuden, 2,8 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Samana päivänä suoritettiin myös 75,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi vuosi.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 150,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 116,8 miljardia euroa).

Perjantaina 2.10.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 15,6 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 28,5 miljardilla eurolla 218,3 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 2.10.2009 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat

Kulta: 683,774 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,4643

Japanin jeni / euro: 131,07

Erityiset nosto-oikeudet: 1,0813 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 238 169 −15 6 271
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 194 400 282 −2 191
2.1 Saamiset IMF:ltä 62 858 52 −780
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 542 230 −1 411
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 52 323 −4 130 −1 642
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 141 21 112
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 141 21 112
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 734 324 53 276 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 66 767 −18 237 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 667 440 71 577 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 91 −50 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 26 −15 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 24 675 −1 680 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 320 756 1 135 556
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 15 579 1 348 −8
7.2 Muut arvopaperit 305 177 −213 564
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 204 0 −26
9 Muut saamiset 228 574 −640 2 995
Vastaavaa yhteensä 1 844 567 48 249 6 075
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 770 946 4 807 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 368 906 62 375 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 218 307 28 529 0
2.2 Talletusmahdollisuus 150 597 33 845 0
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 158 4 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 151 750 −8 994 0
5.1 Julkisyhteisöt 140 836 −4 198 0
5.2 Muut 10 913 −4 796 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 76 339 −9 376 0
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 865 1 015 −180
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 841 −1 531 −340
8.1 Talletukset ja muut velat 8 841 −1 531 −340
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 50 906 0 −575
10 Muut velat 147 644 −50 2 715
11 Arvonmuutostilit 192 254 0 4 457
12 Pääoma ja rahastot 72 958 0 −1
Vastattavaa yhteensä 1 844 567 48 249 6 075
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle