Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. spalio 2 d.

2009 m. spalio 7 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. spalio 2 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 6 256,3 mln. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo ir vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso (vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,1 mlrd. eurų – iki 183,1 mlrd. eurų. Šis pokytis atsirado atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo, taip pat dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. rugsėjo 30 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 12 mlrd. CHF 9,9 mlrd. CHF
2009 m. spalio 1 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 40 mlrd. USD 34,1 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 305,2 mlrd. eurų, daugiausia dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 770,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,2 mlrd. eurų – iki 140,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 19,4 mlrd. eurų – iki 583,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. rugsėjo 30 d., baigėsi 85 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 66,8 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. spalio 1 d., baigėsi 6,4 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (3 mėn.) refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 2,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną buvo atlikta 75,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (1 m.) refinansavimo operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 150,6 mlrd. eurų (palyginti su 116,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. spalio 2 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 15,6 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 28,5 mlrd. eurų – iki 218,3 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2009 m. spalio 2 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 683,774 EUR/aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,4643 USD/EUR

JPY: 131,07 JPY/EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,0813 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 238 169 −15 6 271
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 194 400 282 −2 191
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 62 858 52 −780
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 542 230 −1 411
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 52 323 −4 130 −1 642
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 141 21 112
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 141 21 112
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 734 324 53 276 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 66 767 −18 237 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 667 440 71 577 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 91 −50 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 26 −15 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 24 675 −1 680 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 320 756 1 135 556
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 15 579 1 348 −8
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 305 177 −213 564
8 Valdžios skola eurais 36 204 0 −26
9 Kitas turtas 228 574 −640 2 995
Visas turtas 1 844 567 48 249 6 075
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 770 946 4 807 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 368 906 62 375 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 218 307 28 529 0
2.2 Indėlių galimybė 150 597 33 845 0
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 158 4 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 151 750 −8 994 0
5.1 Valdžiai 140 836 −4 198 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 913 −4 796 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 76 339 −9 376 0
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 865 1 015 −180
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 841 −1 531 −340
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 841 −1 531 −340
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 50 906 0 −575
10 Kiti įsipareigojimai 147 644 −50 2 715
11 Perkainojimo sąskaitos 192 254 0 4 457
12 Kapitalas ir rezervai 72 958 0 −1
Visi įsipareigojimai 1 844 567 48 249 6 075
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai