Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. oktoober 2009

7. oktoober 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

2. oktoobril 2009 lõppenud nädalal suurenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 6 256,3 miljoni euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ja eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2009 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 6,1 miljardi euro võrra 183,1 miljardi euroni. See oli tingitud kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandustest, kliendi- ja portfellitehingutest ning USA dollarites likviidsust lisavatest operatsioonidest.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
30. september 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 12 miljardit Šveitsi franki 9,9 miljardit Šveitsi franki
1. oktoober 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 40 miljardit USA dollarit 34,1 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes peamiselt kvartalilõpu kohanduste tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 305,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 4,8 miljardi euro võrra 770,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 4,2 miljardi euro võrra 140,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 19,4 miljardi euro võrra 583,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 30. septembril 2009 möödus 85 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 66,8 miljardit eurot. Neljapäeval, 1. oktoobril 2009 möödus 6,4 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kolmekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 2,8 miljardit eurot. Samal päeval teostati veel üks 75,2 miljardi euro suurune pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon tähtajaga üks aasta.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 150,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 116,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

2. oktoobril 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,3 miljardi euro võrra 15,6 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 28,5 miljardi euro võrra 218,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2009. aasta 2. oktoobri seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 683,774 eurot untsi kohta

EUR / USD: 1,4643

EUR / JPY: 131,07

SDRid: 1,0813 EUR / SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 238 169 −15 6 271
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 194 400 282 −2 191
2.1 Nõuded RVFle 62 858 52 −780
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 542 230 −1 411
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 52 323 −4 130 −1 642
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 141 21 112
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 141 21 112
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 734 324 53 276 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 66 767 −18 237 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 667 440 71 577 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 91 −50 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 26 −15 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 24 675 −1 680 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 320 756 1 135 556
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 15 579 1 348 −8
7.2 Muud väärtpaberid 305 177 −213 564
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 204 0 −26
9 Muud varad 228 574 −640 2 995
Varad kokku 1 844 567 48 249 6 075
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 770 946 4 807 0
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 368 906 62 375 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 218 307 28 529 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 150 597 33 845 0
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 158 4 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 151 750 −8 994 0
5.1 Valitsussektor 140 836 −4 198 0
5.2 Muud kohustused 10 913 −4 796 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 76 339 −9 376 0
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 865 1 015 −180
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 841 −1 531 −340
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 841 −1 531 −340
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 50 906 0 −575
10 Muud kohustused 147 644 −50 2 715
11 Ümberhindluskontod 192 254 0 4 457
12 Kapital ja reservid 72 958 0 −1
Kohustused kokku 1 844 567 48 249 6 075
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid