Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

De ce sunt importante statisticile?

19 octombrie 2016 (actualizat la 9 ianuarie 2018)

Statisticile – informații sau date generate pornind de la un set de date numerice – prezintă o importanță deosebită pentru BCE și băncile centrale în general. O mare parte din activitatea BCE, indiferent dacă este legată de funcția principală de politică monetară, de stabilitatea financiară sau de supravegherea bancară, depinde de statistici de bună calitate, indispensabile pentru adoptarea de decizii avizate.

Analiza evoluțiilor economice, monetare și financiare elaborată pentru fiecare ședință de politică monetară demonstrează în mod clar de ce sunt importante statisticile pentru BCE, inclusiv pentru cetățenii țărilor din zona euro. Aceste statistici reprezintă o contribuție esențială la adoptarea de către Consiliul guvernatorilor a deciziilor de politică monetară, care, la rândul lor, influențează ratele dobânzilor pe care cetățenii și companiile le plătesc. Prin urmare, statisticile pot influența în mod indirect viețile multor persoane.

Importanța unor statistici de înaltă calitate

Deciziile solide necesită statistici de înaltă calitate. Aderăm așadar la standarde stricte pentru a asigura acuratețea, consecvența și operativitatea statisticilor BCE, precum și producerea acestora în concordanță cu standardele internaționale, fără interferențe din exterior. Într-adevăr, independența asigură statistici fiabile, sprijinind credibilitatea deciziilor noastre și sporind încrederea în BCE.

Necesitatea unor date relevante

Criza financiară recentă a evidențiat necesitatea colectării de date relevante, cu un caracter granular mai pronunțat. În consecință, domeniul de aplicare a statisticilor specifice activității de bancă centrală nu se limitează la date agregate, care presupun, în mod invariabil, valori medii, ci include și date la nivel micro (mai detaliat), de exemplu referitoare la credite, tranzacții și bănci individuale.

Datele granulare pot conduce la o mai bună înțelegere a modului în care politica monetară se transmite la nivelul diferitelor componente ale economiei, pot contribui la îmbunătățirea elaborării viitoarelor măsuri de politică monetară și, în cazul unor excepții (anomalii ale datelor) sau riscuri privind evenimente extreme (evenimente sau evoluții cu o probabilitate redusă de producere, dar cu un impact semnificativ), pot permite o reacție mai oportună. Proiectul AnaCredit al BCE, care presupune o nouă bază de date cu informații detaliate privind creditele bancare individuale din zona euro, reprezintă un exemplu notabil de date granulare.

Dificultățile colectării de date detaliate

Colectarea de informații statistice detaliate poate fi destul de dificilă, în special cu privire la alegerea unor metodologii și metode de calcul care să asigure comparabilitatea statisticilor de la o țară la alta.

O dificultate suplimentară constă în obținerea de informații de la entități care funcționează în afara sistemului bancar și care pot avea un impact asupra sistemului financiar și, prin urmare, asupra politicii monetare. Două exemple sunt: fondurile speculative – parteneriate de investiții care reunesc fondurile unui număr limitat de investitori individuali/instituționali – și băncile din sectorul paralel – entități care furnizează servicii similare băncilor, dar fără acces explicit la lichiditate de la banca centrală.

Există, de asemenea, preocupări legate de evitarea impunerii unei sarcini excesive băncilor, întrucât misiunea colectării și raportării datelor necesită un volum adecvat de timp, fonduri și alte resurse.

De asemenea, trebuie asigurată întotdeauna confidențialitatea datelor individuale, în special a datelor de supraveghere utilizate în cadrul activităților desfășurate în comun cu părți externe.

Armonizarea datelor – un aspect esențial

Armonizarea datelor este, de asemenea, fundamentală, întrucât permite obținerea unor rezultate pertinente și realizarea unor comparații fiabile. De exemplu, putem fi încrezători în acuratețea datelor privind inflația utilizate, întrucât sunt derivate din date naționale bazate pe un set comun de definiții și clasificări, cu alte cuvinte pe același tip de coș de consum care conține bunuri și servicii.

Cum pot fi găsite statisticile BCE

În mod firesc, zona euro reprezintă tema principală a statisticilor colectate, elaborate și pregătite de BCE. De asemenea, partajăm datele principale.

Puteți obține o mare varietate de statistici fie de pe website-ul Statisticile zonei euro, care oferă o prezentare vizuală a statisticilor, în formate ușor de integrat în mijloacele de comunicare digitale, fie din exhaustiva bază de date statistice a BCE, Statistical Data Warehouse.

Aceasta din urmă include:

  • ratele dobânzilor reprezentative și cursurile de schimb ale BCE/Eurosistemului;
  • statistici privind pieţele monetare, de credit, bancare şi financiare;
  • statistici privind balanța de plăți și alte statistici externe;
  • statistici macroeconomice și sectoriale;
  • statistici privind plățile;
  • statistici în materie de supraveghere și prudențiale;
  • date referitoare la inflație, alte prețuri, costuri, producție și piețele forței de muncă.

Sistemul European al Băncilor Centrale are mândria de a fi una dintre cele două surse de statistici europene de înaltă calitate. Acest lucru se datorează cooperării strânse dintre BCE și băncile centrale naționale, precum și cu instituții ale UE și institute naționale și internaționale de statistică, inclusiv Oficiul pentru Statistică al UE, Eurostat.

Actualizare: acest material explicativ a fost actualizat la 9 ianuarie 2018 pentru a include mai multe detalii asupra subiectului.