Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Waarom zijn statistieken belangrijk?

19 oktober 2016(bijgewerkt op 9 januari 2018)

Statistieken – feiten of uit numerieke data samengestelde gegevens – zijn voor de ECB en voor centrale banken in het algemeen zeer belangrijk. Zowel voor de kernfunctie van de ECB, het monetair beleid, als voor haar werk op het gebied van financiële stabiliteit en bankentoezicht, is de ECB op hoogwaardige statistieken aangewezen. Ze vormen een basisvoorwaarde om goed gefundeerde besluiten te kunnen nemen.

De analyse van de economische, monetaire en financiële ontwikkelingen die voor elke monetairbeleidsvergadering opgesteld wordt, laat duidelijk zien hoe belangrijk statistieken zijn. Niet alleen voor de ECB, maar ook voor de burgers van de landen van het eurogebied. Deze statistieken vormen een wezenlijk fundament voor de monetairbeleidsbeslissingen van de Raad van Bestuur, die vervolgens weer de rentetarieven voor particulieren en bedrijven beïnvloeden. Statistieken kunnen dus indirect hun uitwerking op het leven van velen hebben.

Waarom zijn hoogwaardige statistieken zo belangrijk?

Gedegen beslissingen vereisen statistieken van hoge kwaliteit. Daarom houden we ons aan strikte normen. Zo zorgen we ervoor dat de statistieken van de ECB correct, consistent en actueel zijn, en volgens internationale normen en zonder beïnvloeding door derden worden samengesteld. Juist deze onafhankelijkheid waarborgt betrouwbare statistieken, ondersteunt de geloofwaardigheid van onze beleidsbeslissingen en versterkt het vertrouwen in de ECB.

Waarom moeten we daarnaast over relevante gegevens beschikken?

De jongste financiële crisis heeft nog eens duidelijk aangetoond hoe belangrijk het is relevante en gedetailleerde gegevens te verzamelen. Daarom richten centralebankstatistieken zich niet alleen op aggregaten (waarbij het om gemiddelden draait), maar ook steeds meer op gedetailleerde microgegevens, bijvoorbeeld over individuele leningen, transacties en banken.

Gedetailleerdere gegevens kunnen leiden tot een beter inzicht in hoe het monetair beleid op verschillende terreinen binnen de economie doorwerkt en kunnen helpen toekomstige beleidsmaatregelen beter vorm te geven. Bij uitschieters (gegevensafwijkingen) of staartrisico's (gebeurtenissen of uitkomsten die zeer onwaarschijnlijk zijn maar een grote invloed kunnen hebben) kunnen ze een snellere beleidsreactie mogelijk maken. Een goed voorbeeld van gedetailleerde gegevens is het AnaCredit-project van de ECB, een nieuwe gegevensverzameling met gedetailleerde informatie over individuele bankkredieten in het eurogebied.

Uitdagingen bij het verzamelen van gedetailleerde gegevens

Het verzamelen van gedetailleerde statistische gegevens kan behoorlijk lastig zijn, in het bijzonder bij het kiezen van een methodiek en berekeningsmethoden die voor vergelijkbaarheid van de statistieken tussen landen zorgen.

Een andere uitdaging is het verzamelen van informatie van partijen die buiten het bankenstelsel vallen, maar het financiële stelsel en dus ook het monetair beleid kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van zulke partijen zijn hedgefondsen (beleggingsfirma's die het geld van een beperkt aantal particuliere of institutionele beleggers bijeenbrengen) en schaduwbanken (ondernemingen zonder toegang tot centralebankliquiditeit die soortgelijke diensten verlenen als banken).

Voorts bestaat er bezorgdheid over de last voor banken, aangezien het verzamelen en rapporteren van gegevens voldoende tijd, geld en andere middelen vergt.

Bovendien moet de vertrouwelijkheid van individuele gegevens te allen tijde gewaarborgd zijn, vooral bij toezichtsgegevens in verband met activiteiten die samen met externe partijen worden uitgevoerd.

Harmonisatie van gegevens is van groot belang

De hamonisatie van gegevens is eveneens van groot belang, aangezien ze zinvolle resultaten en betrouwbare vergelijkingen mogelijk maakt. Zo kunnen we vertrouwen op de juistheid van de gebruikte inflatiegegevens, omdat ze van nationale gegevens worden afgeleid die op gemeenschappelijke definities en classificaties berusten, of anders uitgedrukt: op een vergelijkbare verzameling van goederen en diensten.

Waar vindt u de statistieken van de ECB?

De door de ECB verzamelde, ontwikkelde en opgestelde statistieken richten zich uiteraard vooral op het eurogebied. Belangrijke gegevens zijn vrij beschikbaar.

U hebt toegang tot een breed scala van statistieken beschikbaar op de website Statistieken van het eurogebied, waar de statistieken worden weergegeven in formats die gemakkelijk in digitale media te integreren zijn, of in ons omvangrijke Statistical Data Warehouse.

Het Statistical Data Warehouse omvat:

  • monetairbeleidsgegevens van het ECB/Eurosysteem en wisselkoersen
  • monetaire, krediet-, bancaire en financiëlemarktstatistieken
  • betalingsbalans- en andere externe statistieken
  • macro-economische en overige sectorale statistieken
  • statistieken over het betalingsverkeer
  • toezichts- en prudentiële statistieken
  • gegevens over de inflatie, andere prijzen, kosten, de productie en arbeidsmarkten

Het Europees Stelsel van centrale banken is er trots op tot de twee Europese bronnen van hoogwaardige Europese statistieken te behoren. Dit is mogelijk dankzij de nauwe samenwerking van de ECB met de nationale centrale banken, en met EU-instellingen en nationale en internationale statistische bureaus, waaronder het Europese bureau voor statistiek, Eurostat.

Update: Deze pagina werd op 9 januari 2018 geactualiseerd en aangevuld.