Cum funcționează programul de achiziționare de active al BCE?

De ce avem nevoie de un program de achiziționare de active?

22 ianuarie 2016 (ultima actualizare: 9 martie 2018)

Într-un context economic normal, BCE influențează condițiile financiare generale și, în ultimă instanță, evoluțiile macroeconomice și inflația prin stabilirea ratelor dobânzilor reprezentative pe termen scurt. Însă, ca urmare a crizei financiare mondiale, ratele dobânzilor reprezentative au ajuns aproape de limita minimă efectivă, respectiv punctul în care o nouă reducere a acestora ar avea un efect nesemnificativ sau nul. Prin urmare, BCE a recurs la măsuri neconvenționale pentru a contracara riscurile unei perioade prea îndelungate cu rate scăzute ale inflației și a readuce inflația la niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu, obiectiv care corespunde definiției date de Consiliul guvernatorilor stabilității prețurilor. Achizițiile de active constituie una dintre măsurile neconvenționale pe care BCE le utilizează în acest scop.

Cum funcționează programul de achiziționare de active?

În cadrul programului extins de achiziționare de active, BCE cumpără o serie de active, inclusiv obligațiuni guvernamentale, titluri de valoare emise de instituții supranaționale europene, obligațiuni corporative, titluri garantate cu active și obligațiuni garantate, în valoare de 30 de miliarde EUR pe lună. (Volumul achizițiilor lunare a fost recalibrat pe parcursul programului). Aceste achiziții de active influențează condițiile financiare generale și, în cele din urmă, creșterea economică și inflația, prin intermediul a trei canale principale.

 • Transmisia directă

  Atunci când BCE achiziționează active din sectorul privat, precum titluri garantate cu active și obligațiuni garantate, care sunt asociate împrumuturilor pe care băncile le acordă populației și firmelor în economia reală, cererea sporită de astfel de active conduce la majorarea prețurilor acestora. Această situație încurajează băncile să ofere mai multe împrumuturi pe care le pot utiliza ulterior pentru a crea și a vinde mai multe titluri garantate cu active sau obligațiuni garantate. Creșterea ofertei de împrumuturi tinde să reducă ratele dobânzilor active pentru firme și populație, ameliorând condițiile de finanțare generale.

 • Reechilibrarea portofoliilor

  BCE achiziționează active emise de sectorul public și de cel privat de la investitori precum fonduri de pensii, bănci și gospodării ale populației. Acești investitori pot alege să investească în alte active fondurile pe care le primesc în schimbul activelor vândute către BCE. Prin sporirea cererii de active în general, acest mecanism de reechilibrare a portofoliilor determină majorarea prețurilor și reducerea randamentelor, chiar și în cazul activelor care nu sunt vizate direct de programul de achiziționare de active, ceea ce conduce la diminuarea costurilor (rata efectivă a dobânzii pe piață) pentru firmele care încearcă să obțină finanțare pe piețele de capital. Totodată, reducerea randamentelor titlurilor de valoare încurajează băncile să acorde împrumuturi firmelor sau populației. Oferta sporită de credite bancare acordate economiei reale tinde să reducă costul creditului pentru populație și firme. Pe de altă parte, dacă investitorii utilizează fonduri suplimentare pentru a achiziționa active cu randament mai mare din afara zonei euro, această evoluție poate conduce, de asemenea, la un curs de schimb al euro mai scăzut, ceea ce tinde să exercite presiuni în sensul creșterii asupra inflației.

  Atât transmisia directă, cât și reechilibrarea portofoliilor ameliorează condițiile financiare generale pentru firmele și populația din zona euro. Prin scăderea costurilor de finanțare, achizițiile de active pot stimula investițiile și consumul. Cererea mai dinamică din partea firmelor și a consumatorilor va contribui, în cele din urmă, la o revenire a inflației la niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

 • Efectul de semnalizare

  În cele din urmă, achizițiile de active semnalează pieței faptul că banca centrală va menține ratele dobânzilor reprezentative la un nivel scăzut pe o perioadă prelungită. Acest efect de semnalizare reduce volatilitatea și incertitudinile pe piață în ceea ce privește evoluția viitoare a ratelor dobânzilor. Acest lucru este important întrucât influențează diferite decizii de investiții. De exemplu, ratele dobânzilor aplicate împrumuturilor pe termen lung vor rămâne mai scăzute pentru că băncile anticipează o perioadă prelungită cu rate scăzute ale dobânzilor.

Achizițiile de active efectuate de BCE subliniază angajamentul acesteia de a-și îndeplini mandatul prin utilizarea acestor canale pentru contracararea activă a riscurilor asociate unei perioade prea îndelungate cu rate scăzute ale inflației. Investitorii sunt astfel asigurați că inflația se va situa în jurul unor niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu – condiție prealabilă necesară pentru o creștere economică susținută într-un context caracterizat de stabilitate a prețurilor.

Actualizare: Acest material explicativ a fost actualizat la 1 aprilie 20161 aprilie 2017 și 9 martie 2018 pentru a reflecta deciziile Consiliului guvernatorilor de modificare a volumului achizițiilor lunare în cadrul programului de achiziționare de active.