European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

18. septembra 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 548 769 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 360 366 1 048
  2.1 Pohľadávky voči MMF 85 804 −12
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 274 562 1 060
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 061 −1 467
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 683 −327
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 11 683 −327
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 596 724 13
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 679 13
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 595 045 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 519 1 780
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 3 613 795 24 491
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 3 412 980 24 748
  7.2 Ostatné cenné papiere 200 815 −257
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 804 0
9 Ostatné aktíva 286 701 2 272
Aktíva spolu 6 502 422 27 811
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 385 650 −14
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 060 908 −62 316
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 2 732 134 108 991
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 328 774 −171 307
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 7 449 1 289
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 836 114 89 017
  5.1 Verejná správa 784 367 93 933
  5.2 Ostatné záväzky 51 747 −4 916
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 206 017 −3 413
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 800 118
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 910 −305
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 910 −305
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 110 0
10 Ostatné záväzky 284 600 3 435
11 Účty precenenia 542 941 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 108 922 0
Pasíva spolu 6 502 422 27 811
Annexes
22 September 2020