European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

18. září 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 548 769 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 360 366 1 048
  2.1 Pohledávky za MMF 85 804 −12
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 274 562 1 060
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 061 −1 467
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 11 683 −327
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 11 683 −327
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 596 724 13
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 679 13
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 595 045 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 37 519 1 780
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 3 613 795 24 491
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 3 412 980 24 748
  7.2 Ostatní cenné papíry 200 815 −257
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 804 0
9 Ostatní aktiva 286 701 2 272
Aktiva celkem 6 502 422 27 811
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 385 650 −14
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 060 908 −62 316
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 2 732 134 108 991
  2.2 Vkladová facilita 328 774 −171 307
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 7 449 1 289
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 836 114 89 017
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 784 367 93 933
  5.2 Ostatní závazky 51 747 −4 916
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 206 017 −3 413
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 800 118
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 910 −305
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 910 −305
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 110 0
10 Ostatní závazky 284 600 3 435
11 Účty přecenění 542 941 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 108 922 0
Pasiva celkem 6 502 422 27 811
Annexes
22 September 2020