Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 09 18
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 548 769 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 360 366 1 048
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 804 −12
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 274 562 1 060
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 061 −1 467
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 11 683 −327
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 11 683 −327
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 596 724 13
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 679 13
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 595 045 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 519 1 780
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 3 613 795 24 491
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 412 980 24 748
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 200 815 −257
8 Valdžios skola eurais 22 804 0
9 Kitas turtas 286 701 2 272
Visas turtas 6 502 422 27 811
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 385 650 −14
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 060 908 −62 316
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 2 732 134 108 991
  2.2 Indėlių galimybė 328 774 −171 307
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 7 449 1 289
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 836 114 89 017
  5.1 Valdžiai 784 367 93 933
  5.2 Kiti įsipareigojimai 51 747 −4 916
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 206 017 −3 413
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 800 118
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 910 −305
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 910 −305
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 110 0
10 Kiti įsipareigojimai 284 600 3 435
11 Perkainojimo sąskaitos 542 941 0
12 Kapitalas ir rezervai 108 922 0
Visi įsipareigojimai 6 502 422 27 811
22 September 2020
Commentary