European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 09 18
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 548 769 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 360 366 1 048
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 804 −12
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 274 562 1 060
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 061 −1 467
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 11 683 −327
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 11 683 −327
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 596 724 13
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 679 13
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 595 045 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 519 1 780
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 3 613 795 24 491
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 412 980 24 748
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 200 815 −257
8 Valdžios skola eurais 22 804 0
9 Kitas turtas 286 701 2 272
Visas turtas 6 502 422 27 811
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 385 650 −14
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 060 908 −62 316
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 2 732 134 108 991
  2.2 Indėlių galimybė 328 774 −171 307
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 7 449 1 289
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 836 114 89 017
  5.1 Valdžiai 784 367 93 933
  5.2 Kiti įsipareigojimai 51 747 −4 916
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 206 017 −3 413
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 800 118
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 910 −305
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 910 −305
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 110 0
10 Kiti įsipareigojimai 284 600 3 435
11 Perkainojimo sąskaitos 542 941 0
12 Kapitalas ir rezervai 108 922 0
Visi įsipareigojimai 6 502 422 27 811
Annexes
22 September 2020