European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

18. september 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 548.769 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 360.366 1.048
  2.1 Terjatve do MDS 85.804 −12
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 274.562 1.060
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 24.061 −1.467
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 11.683 −327
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 11.683 −327
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.596.724 13
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.679 13
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.595.045 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 37.519 1.780
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.613.795 24.491
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.412.980 24.748
  7.2 Drugi vrednostni papirji 200.815 −257
8 Javni dolg v eurih 22.804 0
9 Druga sredstva 286.701 2.272
Skupaj sredstva 6.502.422 27.811
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.385.650 −14
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.060.908 −62.316
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 2.732.134 108.991
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 328.774 −171.307
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 7.449 1.289
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 836.114 89.017
  5.1 Sektor država 784.367 93.933
  5.2 Druge obveznosti 51.747 −4.916
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 206.017 −3.413
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.800 118
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.910 −305
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.910 −305
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.110 0
10 Druge obveznosti 284.600 3.435
11 Računi prevrednotenja 542.941 0
12 Kapital in rezerve 108.922 0
Skupaj obveznosti 6.502.422 27.811
Annexes
22 September 2020