European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

18.9.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 548 769 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 360 366 1 048
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 85 804 −12
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 274 562 1 060
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 061 −1 467
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 11 683 −327
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 11 683 −327
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 596 724 13
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 679 13
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 595 045 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 37 519 1 780
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 3 613 795 24 491
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 3 412 980 24 748
  7.2 Muut arvopaperit 200 815 −257
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 804 0
9 Muut saamiset 286 701 2 272
Vastaavaa yhteensä 6 502 422 27 811
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 385 650 −14
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 060 908 −62 316
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 2 732 134 108 991
  2.2 Talletusmahdollisuus 328 774 −171 307
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 7 449 1 289
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 836 114 89 017
  5.1 Julkisyhteisöt 784 367 93 933
  5.2 Muut 51 747 −4 916
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 206 017 −3 413
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 800 118
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 910 −305
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 910 −305
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 110 0
10 Muut velat 284 600 3 435
11 Arvonmuutostilit 542 941 0
12 Pääoma ja rahastot 108 922 0
Vastattavaa yhteensä 6 502 422 27 811
Annexes
22 September 2020