European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

18. rujna 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 548 769 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 360 366 1 048
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 85 804 −12
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 274 562 1 060
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 061 −1 467
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 11 683 −327
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 11 683 −327
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 596 724 13
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 679 13
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 595 045 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 37 519 1 780
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 3 613 795 24 491
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 3 412 980 24 748
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 200 815 −257
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 804 0
9 Ostala imovina 286 701 2 272
Ukupno imovina 6 502 422 27 811
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 385 650 −14
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 060 908 −62 316
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 2 732 134 108 991
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 328 774 −171 307
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 7 449 1 289
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 836 114 89 017
  5.1 Opća država 784 367 93 933
  5.2 Ostale obveze 51 747 −4 916
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 206 017 −3 413
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 800 118
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 910 −305
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 910 −305
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 110 0
10 Ostale obveze 284 600 3 435
11 Računi revalorizacije 542 941 0
12 Kapital i pričuve 108 922 0
Ukupno obveze 6 502 422 27 811
Annexes
22 September 2020