European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

18. september 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 548 769 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 360 366 1 048
  2.1 Nõuded IMFi vastu 85 804 −12
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 274 562 1 060
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 061 −1 467
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 11 683 −327
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 11 683 −327
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 596 724 13
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 679 13
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 595 045 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 37 519 1 780
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 3 613 795 24 491
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 412 980 24 748
  7.2 Muud väärtpaberid 200 815 −257
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 804 0
9 Muud varad 286 701 2 272
Varad kokku 6 502 422 27 811
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 385 650 −14
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 060 908 −62 316
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 2 732 134 108 991
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 328 774 −171 307
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 7 449 1 289
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 836 114 89 017
  5.1 Valitsussektor 784 367 93 933
  5.2 Muud kohustused 51 747 −4 916
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 206 017 −3 413
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 800 118
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 910 −305
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 910 −305
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 110 0
10 Muud kohustused 284 600 3 435
11 Ümberhindluskontod 542 941 0
12 Kapital ja reservid 108 922 0
Kohustused kokku 6 502 422 27 811
Annexes
22 September 2020