European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

18. september 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 548.769 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 360.366 1.048
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 85.804 −12
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 274.562 1.060
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 24.061 −1.467
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 11.683 −327
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 11.683 −327
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.596.724 13
  5.1 Primære markedsoperationer 1.679 13
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.595.045 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 37.519 1.780
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 3.613.795 24.491
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 3.412.980 24.748
  7.2 Andre værdipapirer 200.815 −257
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.804 0
9 Andre aktiver 286.701 2.272
Aktiver i alt 6.502.422 27.811
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.385.650 −14
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.060.908 −62.316
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 2.732.134 108.991
  2.2 Indlånsfacilitet 328.774 −171.307
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 7.449 1.289
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 836.114 89.017
  5.1 Offentlig forvaltning og service 784.367 93.933
  5.2 Andre forpligtelser 51.747 −4.916
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 206.017 −3.413
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 5.800 118
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.910 −305
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.910 −305
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.110 0
10 Andre forpligtelser 284.600 3.435
11 Revalueringskonti 542.941 0
12 Kapital og reserver 108.922 0
Passiver i alt 6.502.422 27.811
Annexes
22 September 2020